ทนายความจังหวัดอุบลราชธานี 081 538 2404, 082 377 2404

ทนายความจังหวัดอุบลราชธานี 081 538 2404, 082 377 2404

เปิดหน้าต่อไป

ทนายความจังหวัดอุบลราชธานี 081 538 2404, 082 377 2404

เกี่ยวกับทนายเกษม ฉิมพลี

ทนายเกษม ฉิมพลี

ทนายเกษม ฉิมพลี

สวัสดีครับ ผมทนายเกษม ฉิมพลี ผมเป็นทนายความจังหวัดอุบลราชธานี
            เมื่อ ปี พ.ศ. 2550 ผมได้รับอนุญาตให้เป็นทนายความจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย
            เมื่อ ปี พ.ศ. 2547  ผมจบการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชธานี
            เมื่อ ปี พ.ศ 2551-2552  เป็นอาจารย์พิเศษ บรรยายกฎหมาย ในมหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี        

            เมื่อ ปี พ.ศ. 2552  จบการศึกษาปริญญาโทหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงผมผ่านการอบรมเป็นเนติบัณฑิต               

            เมื่อปี พ.ศ. 2550 ผมได้เปิดสำนักงานทนายความเป็นของตนเองชื่อ สำนักกฎหมายเที่ยงธรรม ทนายความ  รับให้คำปรึกษาและเป็นทนายความในคดีแพ่งและคดีอาญาจนถึงปัจจุบัน

             เมื่อปี พ.ศ. 2566 ผมได้ร่วมงานกับเครือข่ายทนายความซึ่งท่านประธานทนายภูวงษ์ โพธิ์ไทร เป็นผู้ก่อตั้งเครือข่ายทนายความ ซึ่งท่านได้รวบรวมเพื่อนๆทนายความทั่วประเทศเข้ามาทำงานร่วมกันในลักษณะเครือข่าย ช่วยเหลือแบ่งปันระหว่างสมาชิกทนายความด้วยกัน ซึ่งเครือข่ายทนายความมีเป้าหมายที่จะให้บริการประชาชนที่ประหยัด สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย กล่าวคือ

ประหยัด เพราะประชาชนจะได้ใช้บริการในพื้นที่ที่ลูกความอยู่หรือพื้นที่ที่มีคดีความ ทนายความจะไม่คิดค่าเดินทางหรือค่าที่พัก

สะดวก เพราะสมาชิกทนายความในเครือข่ายกระจายอยู่ทุกจังหวัด เช่นผมเองประจำอยู่จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อสมาชิกทนายความในจังหวัดอื่นๆ มีงานหรือรับงานแต่ไม่สะดวกในการเดินทางมาดำเนินคดีให้กับลูกความ สมาชิกท่านนั้นจะมอบหมายให้ผมดำเนินการแทน หรือให้ผมเป็นทนายความในคดีแทน อีกทั้งการให้บริการต่างๆจะสะดวกเพราะผมสามารถเดินทางไปศาลไม่เกิน 30 นาทีและเดินทางไปติดต่อหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัดอุบลราชธานี

ได้รวดเร็วกว่าทนายความต่างจังหวัดครับ อีกประการหนึ่งคือบางครั้งผมติดธุระหรือติดว่าความ คุณสามารถโทรหาคอลเซ็นเตอร์ ฝากข้อความให้ผมโทรกลับได้เลยครับ 

รวดเร็ว เพราะผมเดินทางไปศาลหรือติดต่อหน่วยงานต่างๆได้ไม่เกิน 30 นาที อีกทั้งลูกความสามารถนัดพบผมได้ภายในเวลาไม่เกิน 30 นาทีเช่นกัน จะให้ผมดำเนินการเรื่องอะไรภายในจังหวัดอุบลราชธานี ผมสามารถจัดการได้ไม่เกิน 1 วันทำงาน และ

ปลอดภัย เครือข่ายเรามีการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนที่จะรับเป็นสมาชิกเครือข่ายทนายความ เครือข่ายจะให้สมาชิกทุกคนส่งข้อมูลส่วนตัวเพื่อตรวจสอบการเป็นทนายความและเป็นทนายความในพื้นที่จริงๆ เช่นการตรวจสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ตรวจสอบทะเบียนบ้านเป็นคนในพื้นที่จังหวัดนั้นๆหรือไม่ ตรวจสอบภาพถ่ายสำนักงานมีสำนักงานจริงหรือไม่ ทั้งหมดเพื่อบริการประชาชนที่ต้องการใช้บริการทนายความครับ

              นึกถึงทนายความจังหวัดอุบลราชธานี นึกถึงผมทนายเกษม ฉิมพลี นะครับ ติดต่อผมทางมือถือ 081 538 2404, 082 377 2404 หรือถ้าผมไม่ได้รับสาย ฝากข้อความไว้ที่ คอลเซ็นเตอร์ ที่ 089 226 8899

หมายเหตุ เพื่อป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้างตัวเองเป็นทนายความ ผมแนะนำให้นำเอกสารหลักฐานต่างๆมาพบทนายความที่สำนักงานหรือที่บ้านของทนายความได้เลยครับ

*******************************************************************************    

ตำแหน่งที่ตั้งศาลจังหวัดอุบลราชธานี

ที่อยู่ ถนนผาแดง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

โทรศัพท์: 0 4525 5224, 0 4524 5091, 0 4524 5095

ตำแหน่งที่ตั้งศาลจังหวัดเดชอุดม

ที่อยู่:  999 หมู่ 19 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160

โทรศัพท์: 0 4525 1583, 0 4542 9310, 0 4521 0871 

ตำแหน่งที่ตั้งสำนักกฎหมาย เที่ยงธรรม ทนายความ

ที่อยู่: เลขที่ 1005 หมู่ 24 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160

โทรศัพท์: 081 538 2404, 082 377 2404

ทนายความในสำนักงานกฎหมายเที่ยงธรรม ทนายความ

 • ทนายเกษม ฉิมพลี หัวหน้าสำนักงาน
 • ทนายกชพล ศรีลับศรี  
 • ทนายภราดล นนทศรี
 • ทนายรณชัย สำเภานนท์
 • นายพศิน  ศรีวัฒนสมบัติ
 • ทนายธันย์ธนัช เศฐมาตย์
 • ทนายปัญญา แรกเลียง
ทนายเกษม ฉิมพลี หัวหน้าสำนักงาน

ทนายเกษม ฉิมพลี หัวหน้าสำนักงาน

ทนายเกษม ฉิมพลี

 • เมื่อ ปี พ.ศ. 2550 ผมได้รับอนุญาตให้เป็นทนายความจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย
 • เมื่อ ปี พ.ศ. 2547  ผมจบการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชธานี
 • เมื่อ ปี พ.ศ 2551-2552  เป็นอาจารย์พิเศษ บรรยายกฎหมาย ในมหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 • เมื่อ ปี พ.ศ. 2552  จบการศึกษาปริญญาโทหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงผมผ่านการอบรมเป็นเนติบัณฑิต
 • เมื่อปี พ.ศ. 2550 ผมได้เปิดสำนักงานทนายความเป็นของตนเองชื่อ สำนักกฎหมายเที่ยงธรรม ทนายความ  รับให้คำปรึกษาและเป็นทนายความในคดีแพ่งและคดีอาญาจนถึงปัจจุบัน

ทนายกชพล ศรีลับศรี

 • ปี พ.ศ. 2547 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานี
 • ปี พ.ศ. 2551 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปี พ.ศ. 2549 ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่ง สภาทนายความ รุ่นที่26
 • ปี พ.ศ. 2549 อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
 • ปี พ.ศ. 2565 ได้รับอนุญาตให้เป็นทนายความจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย
 • ปี พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน ทนายความประจำสำนักกฎหมายเที่ยงธรรม ทนายความ  
ทนายภราดล นนทศรี

ทนายภราดล นนทศรี

ทนายภราดล นนทศรี

 • ปี พ.ศ. 2522     สำเร็จการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน
 • ปี พ.ศ. 2558     สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัย  ธรรมาธิราช
 • ปี พ.ศ. 2560    ประกาศนียบัตรวิชาว่าความสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 48
 • ปี พ.ศ. 2565    วุฒิบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ก.ศป.) รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • ปัจจุบัน    เป็นข้าราชการบำนาญและทนายความประจำสำนักกฎหมายเที่ยงธรรม ทนายความ
ทนายรณชัย สำเภานนท์

ทนายรณชัย สำเภานนท์

ทนายรณชัย สำเภานนท์

วุฒิการศึกษา

 • ปี พ.ศ. 2529  -    ศึกษาศาสตรบัณฑิต  (กศ.บ.)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปี พ.ศ. 2529  -    ศึกษาศาสตรบัณฑิต  (กศ.บ.)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปี พ.ศ. 2546  -    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (กศ.ม.)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปี พ.ศ. 2562  -    นิติศาสตรบัณฑิต  (นบ.)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


การฝึกอบรม

 • ปี พ.ศ.2563  -   ประกาศนียบัตร หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     
 • ปี พ.ศ. 2565  - ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ   
 • ปี พ.ศ.2566  -  ประกาศนียบัตร หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ย พ.ศ.2562  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รุ่น 11  


การทำงาน

 • ปี พ.ศ.2523 – 2540  -  ข้าราชการครู
 • ปี พ.ศ.2541 – 2564  -  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคู  อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ปัจจุบัน         

 • ข้าราชการบำนาญ
 • ทนายความประจำสำนักกฎหมาย เที่ยงธรรม ทนายความ ทนายพศิน ศรีวัฒนสมบัติ

ทนายพศิน ศรีวัฒนสมบัติ

ทนายพศิน ศรีวัฒนสมบัติ

 • ปี พ.ศ. 2562 สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • ปี พ.ศ. 2565 ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ รุ่นที่56
 • ปี พ.ศ.2565 ได้รับอนุญาตให้เป็นทนายความจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ปี พ.ศ.2565 – ปัจจุบัน ทนายความประจำสำนักงานกฎหมายเที่ยวธรรม ทนายความ
ทนายธันย์ธนัช เศฐมาตย์

ทนายธันย์ธนัช เศฐมาตย์

ทนายธันย์ธนัช เศฐมาตย์

 • ปี 2552 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
 • ปี 2563 ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาว่าความของสำนักงานฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ รุ่นที่ 55 
 • ปี 2565 ได้รับอนุญาตให้เป็นทนายความจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย
 • ปี 2566 เป็นทนายความประจำสำนักกฎหมาย เที่ยงธรรม  ทนายความ
ทนายปัญญา แรกเลียง

ทนายปัญญา แรกเลียง

ทนายปัญญา แรกเลียง

 • ปี พ.ศ. 2554  สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • ปี พ.ศ. 2562  ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ รุ่นที่ 48
 • ปี พ.ศ. 2565   ได้รับอนุญาตให้เป็นทนายความจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย
 • ปี พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน   ทนายความประจำสำนักกฎหมายเที่ยงธรรมทนายความ