ทนายความจังหวัดอุบลราชธานี

ทนายความจังหวัดอุบลราชธานี

เปิดหน้าต่อไป

ทนายความจังหวัดอุบลราชธานี

ทนายเกษม ฉิมพลี

ทนายเกษม ฉิมพลี

ทนายเกษม ฉิมพลี

สวัสดีครับ ผมทนายเกษม ฉิมพลี ผมเป็นทนายความจังหวัดอุบลราชธานี
            เมื่อ ปี พ.ศ. 2550 ผมได้รับอนุญาตให้เป็นทนายความจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย
            เมื่อ ปี พ.ศ. 2547  ผมจบการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชธานี
            เมื่อ ปี พ.ศ 2551-2552  เป็นอาจารย์พิเศษ บรรยายกฎหมาย ในมหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี        

            เมื่อ ปี พ.ศ. 2552  จบการศึกษาปริญญาโทหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงผมผ่านการอบรมเป็นเนติบัณฑิต               

            เมื่อปี พ.ศ. 2550 ผมได้เปิดสำนักงานทนายความเป็นของตนเองชื่อ สำนักกฎหมายเที่ยงธรรม ทนายความ  รับให้คำปรึกษาและเป็นทนายความในคดีแพ่งและคดีอาญาจนถึงปัจจุบัน

             เมื่อปี พ.ศ. 2566 ผมได้ร่วมงานกับเครือข่ายทนายความซึ่งท่านประธานทนายภูวงษ์ โพธิ์ไทร เป็นผู้ก่อตั้งเครือข่ายทนายความ ซึ่งท่านได้รวบรวมเพื่อนๆทนายความทั่วประเทศเข้ามาทำงานร่วมกันในลักษณะเครือข่าย ช่วยเหลือแบ่งปันระหว่างสมาชิกทนายความด้วยกัน ซึ่งเครือข่ายทนายความมีเป้าหมายที่จะให้บริการประชาชนที่ประหยัด สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย กล่าวคือ

ประหยัด เพราะประชาชนจะได้ใช้บริการในพื้นที่ที่ลูกความอยู่หรือพื้นที่ที่มีคดีความ ทนายความจะไม่คิดค่าเดินทางหรือค่าที่พัก

สะดวก เพราะสมาชิกทนายความในเครือข่ายกระจายอยู่ทุกจังหวัด เช่นผมเองประจำอยู่จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อสมาชิกทนายความในจังหวัดอื่นๆ มีงานหรือรับงานแต่ไม่สะดวกในการเดินทางมาดำเนินคดีให้กับลูกความ สมาชิกท่านนั้นจะมอบหมายให้ผมดำเนินการแทน หรือให้ผมเป็นทนายความในคดีแทน อีกทั้งการให้บริการต่างๆจะสะดวกเพราะผมสามารถเดินทางไปศาลไม่เกิน 30 นาทีและเดินทางไปติดต่อหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัดอุบลราชธานี

ได้รวดเร็วกว่าทนายความต่างจังหวัดครับ อีกประการหนึ่งคือบางครั้งผมติดธุระหรือติดว่าความ คุณสามารถโทรหาคอลเซ็นเตอร์ ฝากข้อความให้ผมโทรกลับได้เลยครับ 

รวดเร็ว เพราะผมเดินทางไปศาลหรือติดต่อหน่วยงานต่างๆได้ไม่เกิน 30 นาที อีกทั้งลูกความสามารถนัดพบผมได้ภายในเวลาไม่เกิน 30 นาทีเช่นกัน จะให้ผมดำเนินการเรื่องอะไรภายในจังหวัดอุบลราชธานี ผมสามารถจัดการได้ไม่เกิน 1 วันทำงาน และ

ปลอดภัย เครือข่ายเรามีการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนที่จะรับเป็นสมาชิกเครือข่ายทนายความ เครือข่ายจะให้สมาชิกทุกคนส่งข้อมูลส่วนตัวเพื่อตรวจสอบการเป็นทนายความและเป็นทนายความในพื้นที่จริงๆ เช่นการตรวจสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ตรวจสอบทะเบียนบ้านเป็นคนในพื้นที่จังหวัดนั้นๆหรือไม่ ตรวจสอบภาพถ่ายสำนักงานมีสำนักงานจริงหรือไม่ ทั้งหมดเพื่อบริการประชาชนที่ต้องการใช้บริการทนายความครับ

              นึกถึงทนายความจังหวัดอุบลราชธานี นึกถึงผมทนายเกษม ฉิมพลี นะครับ ติดต่อผมทางมือถือ 081 538 2404, 082 377 2404 หรือถ้าผมไม่ได้รับสาย ฝากข้อความไว้ที่ คอลเซ็นเตอร์ ที่ 089 226 8899

หมายเหตุ เพื่อป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้างตัวเองเป็นทนายความ ผมแนะนำให้นำเอกสารหลักฐานต่างๆมาพบทนายความที่สำนักงานหรือที่บ้านของทนายความได้เลยครับ

*******************************************************************************    

ตำแหน่งที่ตั้งศาลจังหวัดอุบลราชธานี

ที่อยู่ ถนนผาแดง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

โทรศัพท์: 0 4525 5224, 0 4524 5091, 0 4524 5095

ตำแหน่งที่ตั้งศาลจังหวัดเดชอุดม

ที่อยู่:  999 หมู่ 19 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160

โทรศัพท์: 0 4525 1583, 0 4542 9310, 0 4521 0871 

ตำแหน่งที่ตั้งสำนักกฎหมาย เที่ยงธรรม ทนายความ

ที่อยู่: เลขที่ 1005 หมู่ 24 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160

โทรศัพท์: 081 538 2404, 082 377 2404

ทนายความในสำนักงานกฎหมายเที่ยงธรรม ทนายความ

 • ทนายเกษม ฉิมพลี หัวหน้าสำนักงาน
 • ทนายกชพล ศรีลับศรี  
 • ทนายภราดล นนทศรี
 • ทนายรณชัย สำเภานนท์
 • นายพศิน  ศรีวัฒนสมบัติ
 • ทนายธันย์ธนัช เศฐมาตย์
 • ทนายปัญญา แรกเลียง
ทนายเกษม ฉิมพลี หัวหน้าสำนักงาน

ทนายเกษม ฉิมพลี หัวหน้าสำนักงาน

ทนายเกษม ฉิมพลี

 • เมื่อ ปี พ.ศ. 2550 ผมได้รับอนุญาตให้เป็นทนายความจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย
 • เมื่อ ปี พ.ศ. 2547  ผมจบการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชธานี
 • เมื่อ ปี พ.ศ 2551-2552  เป็นอาจารย์พิเศษ บรรยายกฎหมาย ในมหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 • เมื่อ ปี พ.ศ. 2552  จบการศึกษาปริญญาโทหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงผมผ่านการอบรมเป็นเนติบัณฑิต
 • เมื่อปี พ.ศ. 2550 ผมได้เปิดสำนักงานทนายความเป็นของตนเองชื่อ สำนักกฎหมายเที่ยงธรรม ทนายความ  รับให้คำปรึกษาและเป็นทนายความในคดีแพ่งและคดีอาญาจนถึงปัจจุบัน

ทนายกชพล ศรีลับศรี

 • ปี พ.ศ. 2547 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานี
 • ปี พ.ศ. 2551 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปี พ.ศ. 2549 ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่ง สภาทนายความ รุ่นที่26
 • ปี พ.ศ. 2549 อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
 • ปี พ.ศ. 2565 ได้รับอนุญาตให้เป็นทนายความจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย
 • ปี พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน ทนายความประจำสำนักกฎหมายเที่ยงธรรม ทนายความ  
ทนายภราดล นนทศรี

ทนายภราดล นนทศรี

ทนายภราดล นนทศรี

 • ปี พ.ศ. 2522     สำเร็จการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน
 • ปี พ.ศ. 2558     สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัย  ธรรมาธิราช
 • ปี พ.ศ. 2560    ประกาศนียบัตรวิชาว่าความสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 48
 • ปี พ.ศ. 2565    วุฒิบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ก.ศป.) รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • ปัจจุบัน    เป็นข้าราชการบำนาญและทนายความประจำสำนักกฎหมายเที่ยงธรรม ทนายความ
ทนายรณชัย สำเภานนท์

ทนายรณชัย สำเภานนท์

ทนายรณชัย สำเภานนท์

วุฒิการศึกษา

 • ปี พ.ศ. 2529  -    ศึกษาศาสตรบัณฑิต  (กศ.บ.)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปี พ.ศ. 2529  -    ศึกษาศาสตรบัณฑิต  (กศ.บ.)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปี พ.ศ. 2546  -    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (กศ.ม.)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปี พ.ศ. 2562  -    นิติศาสตรบัณฑิต  (นบ.)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


การฝึกอบรม

 • ปี พ.ศ.2563  -   ประกาศนียบัตร หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     
 • ปี พ.ศ. 2565  - ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ   
 • ปี พ.ศ.2566  -  ประกาศนียบัตร หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ย พ.ศ.2562  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รุ่น 11  


การทำงาน

 • ปี พ.ศ.2523 – 2540  -  ข้าราชการครู
 • ปี พ.ศ.2541 – 2564  -  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคู  อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ปัจจุบัน         

 • ข้าราชการบำนาญ
 • ทนายความประจำสำนักกฎหมาย เที่ยงธรรม ทนายความ ทนายพศิน ศรีวัฒนสมบัติ

ทนายพศิน ศรีวัฒนสมบัติ

ทนายพศิน ศรีวัฒนสมบัติ

 • ปี พ.ศ. 2562 สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • ปี พ.ศ. 2565 ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ รุ่นที่56
 • ปี พ.ศ.2565 ได้รับอนุญาตให้เป็นทนายความจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ปี พ.ศ.2565 – ปัจจุบัน ทนายความประจำสำนักงานกฎหมายเที่ยวธรรม ทนายความ
ทนายธันย์ธนัช เศฐมาตย์

ทนายธันย์ธนัช เศฐมาตย์

ทนายธันย์ธนัช เศฐมาตย์

 • ปี 2552 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
 • ปี 2563 ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาว่าความของสำนักงานฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ รุ่นที่ 55 
 • ปี 2565 ได้รับอนุญาตให้เป็นทนายความจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย
 • ปี 2566 เป็นทนายความประจำสำนักกฎหมาย เที่ยงธรรม  ทนายความ
ทนายปัญญา แรกเลียง

ทนายปัญญา แรกเลียง

ทนายปัญญา แรกเลียง

 • ปี พ.ศ. 2554  สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • ปี พ.ศ. 2562  ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ รุ่นที่ 48
 • ปี พ.ศ. 2565   ได้รับอนุญาตให้เป็นทนายความจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย
 • ปี พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน   ทนายความประจำสำนักกฎหมายเที่ยงธรรมทนายความ 
X