ทนายความจังหวัดอุบลราชธานี

ทนายความจังหวัดอุบลราชธานี

เปิดหน้าต่อไป

เบอร์โทรศัพท์สถานที่สำคัญในจังหวัดอุบลราชธานี

เบอร์โทรศัพท์สถานีตำรวจในจังหวัดอุบลราชธานี

76. อุบลราชธานี

สภ.เมืองอุบลราชธานี

ที่อยู่ 124 ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

เบอร์โทรศัพท์ 045254621

เบอร์โทรสาร 045254620

ส.รฟ.อุบลราชธานี

ที่อยู่ 64 ถ.สถานีรถไฟ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

เบอร์โทรศัพท์ 045321205

เบอร์โทรสาร 045324258

สภ.กุดข้าวปุ้น

ที่อยู่ 101 ม.1 ถ.กุดข้าวปุ้น-นาไฮ อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270

เบอร์โทรศัพท์ 045484023

เบอร์โทรสาร 045484023

สภ.เขมราฐ

ที่อยู่ 124 ถ.อรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170

เบอร์โทรศัพท์ 045491175

เบอร์โทรสาร 045491176

สภ.เขื่องใน

ที่อยู่ 262 ม.4 ถ.แจ้งสนิท (เดิม) ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150

เบอร์โทรศัพท์ 045391127

เบอร์โทรสาร 045391127

สภ.โขงเจียม

ที่อยู่ 63 ม.1 ถ.ริมโขง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220

เบอร์โทรศัพท์ 045351023

เบอร์โทรสาร 045351023

สภ.คันไร่

ที่อยู่ 198 หม่ 11 บ้านคันไร่เหนือ ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลฯ 34350

เบอร์โทรศัพท์ 045849217

เบอร์โทรสาร 045849217

สภ.โคกจาน

ที่อยู่ 73 ม.3 ต.โคกจาน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130

เบอร์โทรศัพท์ 045296053

เบอร์โทรสาร 045296102

สภ.ช่องเม็ก

ที่อยู่ 265 ม.3 ถ. สถิตย์นิมานกาล ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350

เบอร์โทรศัพท์ 045485015

เบอร์โทรสาร 045476072

สภ.ดอนมดแดง

ที่อยู่ 201 ม.12 ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 34000

เบอร์โทรศัพท์ 045308022

เบอร์โทรสาร 045308022

สภ.เดชอุดม

ที่อยู่ 545 ม.7 ถ.ประชา ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

เบอร์โทรศัพท์ 045361161

เบอร์โทรสาร 045282638

สภ.ตระการพืชผล

ที่อยู่ 388 ม.6 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขุหลุ-ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130

เบอร์โทรศัพท์ 045481204

เบอร์โทรสาร 045481204

สภ.ตาลสุม

ที่อยู่ 64 ม.11 ถ.สมเด็จ อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330

เบอร์โทรศัพท์ 045427022

เบอร์โทรสาร 045427022

สภ.ทุ่งศรีอุดม

ที่อยู่ 70 ม.1 ถ.เดชอุดม-น้ำยืน ต.โคกชำแระ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

เบอร์โทรศัพท์ 045307165

เบอร์โทรสาร 045307165

สภ.นาจะหลวย

ที่อยู่ บ้านกลางเมือง ม.11 ถ.โยธาภิบาล 8 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280

เบอร์โทรศัพท์ 045379107

เบอร์โทรสาร 045379107

สภ.นาตาล

ที่อยู่ 166 ม.16 ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 34170

เบอร์โทรศัพท์ 045305085

เบอร์โทรสาร 045305085

สภ.นาโพธิ์ (บุณฑริก)

ที่อยู่ 2 ม.8 ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

เบอร์โทรศัพท์ 045870228

เบอร์โทรสาร 045870228

สภ.นาโพธิ์ (พิบูล)

ที่อยู่ 287 ม.10 ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110

เบอร์โทรศัพท์ 045384033

เบอร์โทรสาร 045384033

สภ.นาเยีย

ที่อยู่ 153 ม.8 ถ.เพชรพัฒนา ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลฯ 34160

เบอร์โทรศัพท์ 045306000

เบอร์โทรสาร 045306000

สภ.น้ำขุ่น

ที่อยู่ 439 หมู่ 9 ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 34260

เบอร์โทรศัพท์ 045864656

เบอร์โทรสาร 045864656

สภ.น้ำยืน

ที่อยู่ ม.1 ถ.หน้าที่ว่าการอ. ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ 34260

เบอร์โทรศัพท์ 045371107

เบอร์โทรสาร 045371107

สภ.โนนกุง

ที่อยู่ 52 ม.10 ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130

เบอร์โทรศัพท์ 045862421

เบอร์โทรสาร 045862422

สภ.บุณฑริก

ที่อยู่ 214 ม.1 ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

เบอร์โทรศัพท์ 045201244

เบอร์โทรสาร 045376148

สภ.พิบูลมังสาหาร

ที่อยู่ 17 ถ.เทศบาล 2 ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110

เบอร์โทรศัพท์ 045441153

เบอร์โทรสาร 045441173

สภ.โพธิ์ไทร

ที่อยู่ ม.2 ถ. เทิดพระเกียรติ ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340

เบอร์โทรศัพท์ 045496040

เบอร์โทรสาร 045496203

สภ.ม่วงเฒ่า

ที่อยู่ 134 ม.8 ต.หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170

เบอร์โทรศัพท์ 045219072

เบอร์โทรสาร 045219072

สภ.ม่วงสามสิบ

ที่อยู่ 388 ม.5 ถ.ชยางกูร ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140

เบอร์โทรศัพท์ 045489126

เบอร์โทรสาร 045489128

สภ.วารินชำราบ

ที่อยู่ 38 ถ.พิทักษ์สันติราษฎร์ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

เบอร์โทรศัพท์ 045321215

เบอร์โทรสาร 045322514

สภ.ศรีเมืองใหม่

ที่อยู่ 137/67 ถ.ช่อชงโค ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250

เบอร์โทรศัพท์ 045399081

เบอร์โทรสาร 045399082

สภ.สว่างวีระวงศ์

ที่อยู่ ม.12 ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190

เบอร์โทรศัพท์ 045852300

เบอร์โทรสาร 045852301

สภ.สำโรง

ที่อยู่ 84 ม.9 ถ.บ้านสำโรง-บ้านหว้าน ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 34360

เบอร์โทรศัพท์ 045303102

เบอร์โทรสาร 045303030

สภ.สิรินธร

ที่อยู่ 73 ม.10 ถ. สถิตย์นิมานกาล ต.นิคมสร้างตนเอ.ลำโดมน้อยอ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350

เบอร์โทรศัพท์ 045366188

เบอร์โทรสาร 045366188

สภ.หนามแท่ง

ที่อยู่ ม.11 บ้านหนามแท่งน้อย ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250

เบอร์โทรศัพท์ 045381025

เบอร์โทรสาร 045381025

สภ.ห้วยขะยุง

ที่อยู่ 60 ม.2 ถ.งามศรีแก้ว ต.ห้วยขะยุง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34310

เบอร์โทรศัพท์ 045431091

เบอร์โทรสาร 045431091

สภ.ห้วยข่า

ที่อยู่ 252 ม.11 ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

เบอร์โทรศัพท์ 045868225

เบอร์โทรสาร 045868222

สภ.เหล่าเสือโก้ก

ที่อยู่ 186 ม.ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 34000

เบอร์โทรศัพท์ 045304122

เบอร์โทรสาร 045304122

สภ.เอืยดใหญ่

ที่อยู่ 53 ม.3 ต.เอือดใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250

เบอร์โทรศัพท์ 045346045

เบอร์โทรสาร 045346045


เบอร์โทรศัพท์ศาลในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

  • ศาลจังหวัดอุบลราชธานี  โทรศัพท์ 045 255 224 ต่อ 308, 062 601 3195

  • ศาลจังหวัดเดชอุดม โทรศัพท์   083 715 1284 
     
  • ศาลแขวงอุบลราชธานี  โทรศัพท์ 083 715 0041

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045 245 041


     

    ***********************************************************

1.  ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี โทรศัพท์ 065-514-7269, 065 514 7269, 065 514 7269 

2.  ศาลจังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 075 622 945, 080 051 3885, 080 051 3885

3.  ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ โทรศัพท์ 045-810725 ต่อ 208                          

4.  ศาลจังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ 065 525 2773 

5.  ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043 815687 ต่อ 133                          

6.  ศาลจังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ 055 705 114, kppc1234

7.  ศาลจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 043 236 603-4, 086 647 8718, 086 647 8718

8.  ศาลจังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ 039 323 168, 065 514 7709, 065 514 7709

9.  ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 038 814 356, 038 511 039, 065 514 7712    

10.  ศาลจังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 038 274 075-6 

11.  ศาลจังหวัดชัยนาท โทรศัพท์ 056 411 211 ต่อ 146                         

12.  ศาลจังหวัดชัยบาดาล โทรศัพท์ 065 729 2633 ต่อ 2021

13.  ศาลจังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 044 816 619                       

14.  ศาลจังหวัดชุมพร โทรศัพท์ 077 529 941                       

15.  ศาลจังหวัดชุมแพ โทรศัพท์ 065 726 0924 

16.  ศาลจังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075 218 052, 065 524 1872, 065 524 187

17.  ศาลจังหวัดตราด โทรศัพท์ 039 525 047-8, 061 565 8951, 061 565 8951

18.  ศาลจังหวัดตลิ่งชัน (ปิดให้บริการ แยกศาลเป็นศาลอาญา และศาลแพ่งแล้ว)

19.  ศาลจังหวัดตะกั่วป่า โทรศัพท์ 076 421 659, 090 247 4062, 090 247 4062

20.  ศาลจังหวัดตาก โทรศัพท์ 055 572 075 - 9                 

21.  ศาลจังหวัดทองผาภูมิ โทรศัพท์ 034 599 112 ต่อ 120                         

22.  ศาลจังหวัดทุ่งสง โทรศัพท์ 075 411 774                       

23.  ศาลจังหวัดธัญบุรี โทรศัพท์ 025 775 489, 065 729 2794, 065 729 2794

24.  ศาลจังหวัดนครนายก โทรศัพท์ 037 313 641, 065 614 8420, 065 614 8420

25.  ศาลจังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 034 240 300 

26.  ศาลจังหวัดนครพนม โทรศัพท์ 042 511 200-214, 065 726 1979, 065 726 1979

27.  ศาลจังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 044 248 919, 065 517 8846, 085 547 7180  

28.  ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075 356 498

29.  ศาลจังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ 056 370 528-30, 065 982 2098, 065 982 2098

30.  ศาลจังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02 588 4365, 065 729 2830, 065 729 2830

31.  ศาลจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 073 532 038 

32.  ศาลจังหวัดนางรอง โทรศัพท์ 083 715 0693, 083 715 0693, 083 715 0693

33.  ศาลจังหวัดนาทวี โทรศัพท์ 074-290 526-7, 099 359 9248, 099 359 924

34. ศาลจังหวัดน่าน โทรศัพท์ 054 718 792, 083 715 1302, 083 715 1302

35. ศาลจังหวัดน่าน (สาขาปัว) โทรศัพท์ 054 791 629, 065 727 7341

36. ศาลจังหวัดบัวใหญ่ โทรศัพท์ 044 461 631, 065 517 4047, 065 517 4047

37. ศาลจังหวัดบึงกาฬ โทรศัพท์ 065 726 3423, 065 726 3423, 065 726 3423

38. ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044 613 977, 065 517 2488

39. ศาลจังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 02 593 3666, 02 581 6303 ต่อ 102       

40. ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 065 526 0328                     

41. ศาลจังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 065 514 8450, 065 514 8450

42. ศาลจังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 073 450 399, 073 450 389, 073 450 389

43. ศาลจังหวัดปากพนัง โทรศัพท์ 075 517188 ต่อ 103, 080 051 8138 

44. ศาลจังหวัดฝาง โทรศัพท์ 053 451 151 

45. ศาลจังหวัดอยุธยา โทรศัพท์ 065 729 2847, 065 729 2847

46. ศาลจังหวัดพระโขนง (ปิด แยกศาลเป็นศาลอาญา และศาลแพ่งแล้ว)     

47. ศาลจังหวัดพล โทรศัพท์ 043 414 990, 065 726 5502, 065 726 5502

48. ศาลจังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054 431 011, 065 724 4631   

49. ศาลจังหวัดพังงา โทรศัพท์ 076 410 685                       

50. ศาลจังหวัดพัทยา www. ptyc. coj. go. th/                                          

51. ศาลจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 065 524 2098, 065 524 2098, 065 524 2098

52. ศาลจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 065 982 2102, Phcc19, Phcc19

53. ศาลจังหวัดพิมาย 044 481 334 ต่อ 131, 065 517 5886

54. ศาลจังหวัดพิษณุโลก 055 909 777 ต่อ 307, 065 982 2104 pslc9777

55. ศาลจังหวัดพิษณุโลก (สาขานครไทย) 055 363 230                    

56. ศาลจังหวัดภูเก็ต www. phkc. coj. go. th/                                        

57. ศาลจังหวัดภูเขียว 065 517 5004, 061 058 9377, 061 058 9377

58. ศาลจังหวัดมหาสารคาม 043 029 800-1                   

59. ศาลจังหวัดมหาสารคาม (สาขาพยัคฆภูมิพิสัย) โทรศัพท์ 043 790 755-58            

60. ศาลจังหวัดมีนบุรี (ปิดให้บริการ แยกศาลเป็นศาลอาญา และศาลแพ่งแล้ว)  

61. ศาลจังหวัดมุกดาหาร โทรศัพท์ 065 728 4214, 065 728 4214

62. ศาลจังหวัดยะลา โทรศัพท์ 073 216 630, 080 047 8437, 080 047 8437

63. ศาลจังหวัดยโสธร โทรศัพท์ 045 712 560 ต่อ 147-148

64. ศาลจังหวัดระนอง โทรศัพท์ 077 826 256, 065 527 7683, 065 527 7683

65. ศาลจังหวัดระยอง โทรศัพท์ 038 015 741                       

66. ศาลจังหวัดรัตนบุรี www. rtbc. coj. go. th/                                          

67. ศาลจังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 032 231 5719-25 

68. ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043 511 406                       

69. ศาลจังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 097 919 5440, 097 919 5440, 097 919 5440

70. ศาลจังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054 265 126-8 ต่อ 181                      

71. ศาลจังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 053 093 510

72. ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี โทรศัพท์ 056 029 770-5 

73. ศาลจังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ 045 616 137

74. ศาลจังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ 042 711 737, 098 535 7274

75. ศาลจังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 074 315 503, 065 946 0056, 065 946 0056

76. ศาลจังหวัดสตูล โทรศัพท์ 065 951 3900, 065 951 3900, 065 951 3900

77. ศาลจังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 065 732 1064

78. ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม โทรศัพท์ 034 714 737, 065 526 9736          

79. ศาลจังหวัดสมุทรสาคร โทรศัพท์ 034 413 935-8 ต่อ 309

80. ศาลจังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 061 249 1751, 061 249 1751, 061 249 1751

81. ศาลจังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 037 425 391

82. ศาลจังหวัดสวรรคโลก โทรศัพท์ 055 641 727, 065 982 2130, 096 374 5462

83. ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน www. swdc. coj. go. th/                                        

84. ศาลจังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ 036 507 240, 065 732 1065, 065 732 1065

85. ศาลจังหวัดสีคิ้ว โทรศัพท์ 065 519 4212

86. ศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง) 044 315 110, 081 110 3501     

87. ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ 065 527 0954, 065 527 0954, 065 527 0954

88. ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077 281 190

89.  ศาลจังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์ 044 511 708, 064 585 9928, 064 585 9928

90.  ศาลจังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์ 055 651 725-29 ต่อ 6, 065 982 2136

91.  ศาลจังหวัดหนองคาย โทรศัพท์ 042089737-41,0657281730, 0657281730          

92.  ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู โทรศัพท์ 042 315 844 ต่อ 6, 065 728 7278

93.  ศาลจังหวัดหลังสวน โทรศัพท์ 077 541 068, 077 541 108, 065 725 3023

94.  ศาลจังหวัดหล่มสัก โทรศัพท์ 056 701 505, 065 982 2140             

95.  ศาลจังหวัดหัวหิน โทรศัพท์ 032 652 625-30, 065 527 9549, 065 527 9549

96.  ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 065 518 5769

97.  ศาลจังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 065 729 4903

98.  ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055 049 820               

99.  ศาลจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 056 511 089                 

100.  ศาลจังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045 255 224 ต่อ 308, 062 601 3195

101.  ศาลจังหวัดอ่างทอง โทรศัพท์ 035 610 107, 065 732 1075, 097 008 1320, 097 008 1320

102.  ศาลจังหวัดฮอด โทรศัพท์ 065 727 7463, 064 585 9932, 064 585 9932

103.  ศาลจังหวัดเกาะสมุย โทรศัพท์ 077 913 700

104.  ศาลจังหวัดเชียงคำ โทรศัพท์ 065 724 4098

105. ศาลจังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053 719 461, 093 134 3886, 093 134 3886

106. ศาลจังหวัดเชียงราย (สาขาเวียงป่าเป้า) www. cric. coj. go. th

107. ศาลจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 112 500, 065 724 4593, 065 724 4593

108. ศาลจังหวัดเดชอุดม โทรศัพท์   083 715 1284

109. ศาลจังหวัดเทิง โทรศัพท์ 053 795 795, 080 043 3841, 080 043 3841

110. ศาลจังหวัดเบตง โทรศัพท์ 073 231 322, 080 043 5916, 080 043 5916

111. ศาลจังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 065 526 3473

112. ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056 029 788-9   

113. ศาลจังหวัดเลย โทรศัพท์ 042 815 112                       

114. ศาลจังหวัดเวียงสระ โทรศัพท์ 077 366 777, 065 527 7748, 065 527 7748

115. ศาลจังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 054 522 570, 096 243 4467, 096 243 4467

116. ศาลจังหวัดแม่สอด โทรศัพท์ 055 531 232                       

117. ศาลจังหวัดแม่สะเรียง โทรศัพท์ 053 681 927                       

118. ศาลจังหวัดแม่ฮองสอน (ปาย) โทรศัพท์ 053 064 428, 065 727 7405, 063 668 0350

119. ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 053 611 338 ต่อ 801, 802, 063 668 0350

120. ศาลจังหวัดไชยา โทรศัพท์ 077 435 579 

********************************************************************************

1. ศาลแขวงกระบี่ โทรศัพท์ 075 663 820

2. ศาลแขวงขอนแก่น โทรศัพท์ 043 247 191 ต่อ 116,117

3. ศาลแขวงชลบุรี โทรศัพท์ 065 514 7054, 080 254 7242, 080 254 7242

4. ศาลแขวงดอนเมือง โทรศัพท์ 02 142 4802-17

5. ศาลแขวงดุสิต โทรศัพท์ 02 241 2654, 02 241 2659 ต่อ 301-2

6. ศาลแขวงตรัง โทรศัพท์ 075 290 515

7. ศาลแขวงทุ่งสง โทรศัพท์ 075 773 358, 065 525 1379, 065 525 1379

8. ศาลแขวงธนบุรี โทรศัพท์ 02 416 0364

9. ศาลแขวงนครปฐม โทรศัพท์ 034 250 898-900, 065 523 0788

10. ศาลแขวงนครราชสีมา โทรศัพท์ 044 258 560 ต่อ306, 065 516 9858

11. ศาลแขวงนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 065 525 5107, 084 187 4148, 084 187 4148

12. ศาลแขวงนครสวรรค์ โทรศัพท์ 056 881 666, 065 982 2085, 065 982 2085

13. ศาลแขวงนครไทย โทรศัพท์ 055 363230 ต่อ 211

14. ศาลแขวงนนทบุรี โทรศัพท์ 02 580 2266, 065 728 3412

15. ศาลแขวงบางบอน โทรศัพท์ 065 7283 503

16. ศาลแขวงปทุมวัน www.ptwmc.coj.go.th/

17. ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย โทรศัพท์ 043 790 755-58, 065 725 1762, 065 725 1762

18. ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035 801 282, 065 728 394, 065 728 394

19. ศาลแขวงพระนครเหนือ โทรศัพท์ 02 142 6071, 021 426 077, 065 728 981 

20. ศาลแขวงพระนครใต้ โทรศัพท์ 098 407 2816

21. ศาลแขวงพัทยา โทรศัพท์ 065 514 7063, 065 514 7063

22. ศาลแขวงพิษณุโลก www.pslmc.coj.go.th/

23. ศาลแขวงภูเก็ต โทรศัพท์ 076 217 323 pkc2912

24. ศาลแขวงระยอง โทรศัพท์ 038 021 119, 065 514 7263

25. ศาลแขวงราชบุรี โทรศัพท์ 065 523 8829

26. ศาลแขวงลพบุรี โทรศัพท์ 036 418 290 ต่อ 312, 086 378 1475

27. ศาลแขวงลำปาง โทรศัพท์ 054 224 900

28. ศาลแขวงสงขลา โทรศัพท์ 065 524 1870, 065 524 1870, 065 524 1870

29. ศาลแขวงสมุทรปราการ โทรศัพท์ 02 707 7802, 065 729 1138

30. ศาลแขวงสระบุรี โทรศัพท์ 036 376 360, 065 729 2400, 063 017 1797

31. ศาลแขวงสุพรรณบุรี โทรศัพท์ 065 525 0229, 084 017 3978, 084 017 3978

32. ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 065 526 2920

33. ศาลแขวงสุรินทร์ โทรศัพท์ 044 511 696

34. ศาลแขวงอุดรธานี โทรศัพท์ 042 249 740

35. ศาลแขวงอุบลราชธานี โทรศัพท์ 083 715 0041

36. ศาลแขวงเชียงดาว โทรศัพท์ 0657291653, 065 729 1653, 065 729 1653

37. ศาลแขวงเชียงราย โทรศัพท์ 053 719 760, 065 729 1662

38. ศาลแขวงเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 521 918, 061 097 7725, 061 097 7725

39. ศาลแขวงเวียงป่าเป้า โทรศัพท์ 053 781 560

***************************************************************

เบอร์โทรศัพท์ที่ว่าการอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ 219 ตำบล 2704 หมู่บ้าน ได้แก่

1. อำเภอเมืองอุบลราชธานี

ที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-254086 
Fax. : 045-240283 
Email : damrongdhamamuangubon@gmail.com 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


2. อำเภอศรีเมืองใหม่

ที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่ ถนนศรีเมืองใหม่ -ฟ้าห่วน หมู่ที่ 2 ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ : 0-4539-9057 
Fax. : 0-4539-9114 
Email : 1 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


3. อำเภอโขงเจียม

ที่ว่าการอำเภอโขงเจียม หมู่ที่ 1 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
โทรศัพท์ : 0-4535-1041 
Fax. : 0-4535-1041 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


4. อำเภอเขื่องใน

ที่ว่าการอำเภอเขื่องใน ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
โทรศัพท์ : 045-391-100 
Fax. : 045-203-405 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


5. อำเภอเขมราฐ

ที่ว่าการอำเภอเขมราฐ ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
โทรศัพท์ : 0-4549-1747, 0-4549-1247 
Fax. : 0-4549-1247 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


6. อำเภอเดชอุดม

หมู่ที่ 7 ถนนประชา ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
โทรศัพท์ : 045-361313 หรือ 045-362111 
Fax. : 0-4536-1303 
Email : detudomdistrictoffice3407@gmail.com 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


7. อำเภอนาจะหลวย

ที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 ตำบล นาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280
โทรศัพท์ : 0-4537-9114 
Fax. : 0-4537-9114 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


8. อำเภอน้ำยืน

ที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 ตำบล นาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280
โทรศัพท์ : 0-4537-9114 
Fax. : 0-4537-9114 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


9. อำเภอบุณฑริก

ที่ว่าการอำเภอบุณฑริก หมู่ที่ 1 ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 34230
โทรศัพท์ : 0-4537-6102 
Fax. : 0-4520-1155 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


10. อำเภอตระการพืชผล

ที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล ถนนประเทศธุรกิจ ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 0-4548-1178 
Fax. : 0-4548-1161 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


11. อำเภอกุดข้าวปุ้น

ที่ว่าการอำเภอกุดข้าวปุ้น หมู่ที่ 14 ถนนตระการพืชผล-กุดข้าวปุ้น ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 34270
โทรศัพท์ : 0-4548-4058-9 
Fax. : 0-4548-4109 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


12. อำเภอม่วงสามสิบ

ที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ หมู่ที่ 5 ถนนชยางกูร ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
โทรศัพท์ : 0-4548-9006 
Fax. : 0-4548-9132 
Email : Muang30_dopa@hotmail.com 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


13. อำเภอวารินชำราบ

ที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ ถนนทหาร ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : ปกครอง 0-4532-3399, สน.ทะเบียน 0-4532-2347 
Fax. : 0-4532-1957 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


14. อำเภอพิบูลมังสาหาร

ที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร ถนนเทศบาล 2 ตำบลพิบูลมังสังหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
โทรศัพท์ : 0-4544-1027 
Fax. : 0-4544-1789 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


15. อำเภอตาลสุม

ที่ว่าการอำเภอตาลสุม ถนนสมเด็จ ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 34330
โทรศัพท์ : 0-4542-7133 
Fax. : 0-4542-7004 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


16. อำเภอโพธิ์ไทร

ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร ถนนเทิดพระเกียรติ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 34340
โทรศัพท์ : 0-4549-6048 
Fax. : 0-4549-6048 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


17. อำเภอสำโรง

ที่ว่าการอำเภอสำโรง หมู่ที่ 9 ถนนพระภิบาล ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 34360
โทรศัพท์ : 0-4530-3083 
Fax. : 0-4530-3099 
Email : samrong34360@hotmail.com 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


18. อำเภอดอนมดแดง

ที่ว่าการอำเภอดอนมดแดง เลขที่ 199 หมู่ที่ 12 ถนนคำไฮใหญ่-ท่าศิลา ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 0-4530-8057 
Fax. : 0-4530-8052 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


19. อำเภอสิรินธร

ที่ว่าการอำเภอสิรินธร ถนนสถิตนิมานการ ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350
โทรศัพท์ : 0-4536-6092 
Fax. : 0-4536-6219 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


20. อำเภอทุ่งศรีอุดม

ที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม หมู่ที่ 1 ถนนเดชอุดม-น้ำยืน ตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
โทรศัพท์ : 0-4530-7043 
Fax. : 0-4530-7044 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


21. อำเภอนาเยีย

ที่ว่าการอำเภอนาเยีย หมู่ที่ 8 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34160
โทรศัพท์ : 0-4530-6119 -20 
Fax. : 0-4530-6119 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


22. อำเภอนาตาล

ที่ว่าการอำเภอนาตาล หมู่ที่ 16 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 34170
โทรศัพท์ : 0-4530-5084 
Fax. : 0-4530-5084 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


23. อำเภอเหล่าเสือโก้ก

ที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก หมู่ที่ 6 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 0-4530-4092 
Fax. : 0-4530-4092 
Email : Laosueakokk@gmail.com 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


24. อำเภอสว่างวีระวงศ์

ที่ว่าการอำเภอสว่างวีระวงศ์ หมู่ที่ 12 ถนนสถิตนิมานการ ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4520-2191 
Fax. : 0-4520-2192 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


25. อำเภอน้ำขุ่น

ที่ว่าการอำเภอน้ำขุ่น หมู่ที่ 9 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี 34260
โทรศัพท์ : 0-4586-4619 
Fax. : 0-4586-4619 
Email : namkhun_9@hotmail.com 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานที่ดินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

76.จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี (34000)

โทร. 0-4525-5855 , 0-4524-1791

โทรสาร 0-4524-1791 , 0-4525-5855

เบอร์ มท. (882) 38954

E-mail: ubonratchathani@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนพิชิตรังสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอดอนมดแดง และอำเภอเหล่าเสือโก้ก

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-4524-1818 , 0-4525-5855 ต่อ 14

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4524-1791 ต่อ 17

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4524-1791 ต่อ 22

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4525-5855 ต่อ 25

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โทร. 0-4524-1791 ต่อ 16

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-4524-1791 ต่อ 23

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขมราฐ (34170)

โทร. /โทรสาร 0-4549-1207

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนวิศิษฐ์ศรี ตำบลเขมราฐ

อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเขมราฐ อำเภอโพธิ์ไทร และกิ่งอำเภอนาตาล

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4549-1207

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4549-1207

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4549-1207

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4549-1207

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขื่องใน (34150)

โทร. 0-4539-1165 โทรสาร 0-4539-1165

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขื่องใน

อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเขื่องใน

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4539-1165

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4539-1165

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4539-1165

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4539-1165

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขื่องใน (34150)

โทร. 0-4539-1165 โทรสาร 0-4539-1165

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขื่องใน

อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเขื่องใน

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4539-1165

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4539-1165

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4539-1165

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4539-1165

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม (34160)

โทร. 0-4536-1154 โทรสาร 0-4536-2132

สถานที่ตั้ง (แผนที่)  (ค้นหาเส้นทาง) ถนนสถลมารค์ ตำบลเมืองเดช

อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเดชอุดม อำเภอบุณฑริก อำเภอนาเยีย และอำเภอทุ่งศรีอุดม

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4536-1154

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4536-1154

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4536-1054

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4536-1154

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล (34130)

โทร. / โทรสาร 0-4548-1277

E-mail: ubn-trakanphuetphon@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่)​​ (ค้นหาเส้นทาง) 315 หมู่ที่ 2 ถนนสายตระการพืชผล ตำบลขุหลุ

อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอตระการพืชผล และอำเภอกุดข้าวปุ้น

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4548-1277

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4548-1408

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4548-1158

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4548-1277

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาน้ำยืน (34260)

โทร. 0-4537-1123, 0-4537-1046

โทรสาร 0-4537-1123

E-mail: ubn-namyuen@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่)​ (ค้นหาเส้นทาง)

ถนนหลักเมือง ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

อำเภอน้ำยืน อำเภอนาจะหลวย และอำเภอน้ำขุ่น

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4537-1123

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4537-1123

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4537-1123

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4537-1123

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาพิบูลมังสาหาร (34110)

โทร./โทรสาร 0-4544-1113

สถานที่ตั้ง (แผนที่)​ (ค้นหาเส้นทาง)

ถนนเทศบาล 2 ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอสิรินธร อำเภอตาลสุม และอำเภอโขงเจียม

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร 0-4544-1113 ต่อ 108

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร 0-4544-1113 ต่อ 102

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร 0-4544-1113 ต่อ 103

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร 0-4544-1113 ต่อ 107

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาม่วงสามสิบ (34140)

โทร. 0-4548-9175 โทรสาร 0-4548-9175

สถานที่ตั้ง (แผนที่)​ (ค้นหาเส้นทาง) ถนนชยางกูร ตำบลม่วงสามสิบ

อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอม่วงสามสิบ

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4548-9175

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4548-9175

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4548-9175

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4548-9175

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ (34190)

โทร. /โทรสาร 0-4526-6793, 0-4532-1628

สถานที่ตั้ง (แผนที่)​(ค้นหาเส้นทาง)

ถนนแก้วเสนา อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอสำโรง และอำเภอสว่างวีระวงศ์

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4526-6793, 0-4532-1628

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4526-6793, 0-4532-1628

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4526-6793, 0-4532-1628

หัวหน้าฝ่ายอำนวย โทร. 0-4526-6793, 0-4532-1628

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล ส่วนแยกศรีเมืองใหม่ (34250)

โทร. /โทรสาร 0-4539-9609

สถานที่ตั้ง  (ค้นหาเส้นทาง) ถนนช่องชงโค อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอศรีเมืองใหม่

เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก โทร. 0-4539-9609

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4539-9609

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4539-9609

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4539-9609

*******************************************************************

X